Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

• D.H.H.

Digitaal Handelingsprotocol
hoofbegaafdheid.

• Parnassys 

Leerlingvolgsysteem en
leerlingadministratie.

Team intern

• E-mail team (Office 365)

Webmail van de Triangel.

• VLL

Leerkrachtassistent
Veilig Leren Lezen

• Nieuwsbegrip

Begrijpend lezen.

Koppeling Basispoort.

• Inlogpagina Basispoort leerling

Koppeling Basispoort.

• Inlogpagina Basispoort leerkracht