Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Oudervereniging van de Triangel

De OuderVereniging (OV) ondersteunt de school en het team bij het organiseren en realiseren van de vele sportieve, ontspannende en gezellige activiteiten voor de kinderen op school, zoals kinderboekenweek, Kerstmis, carnaval, Koningsspelen en het eindfeest.


Ook levert de OV een bijdrage aan de organisatie van en ondersteuning bij bijvoorbeeld de jaarlijkse schoolreis en de schoolfotograaf. Daarnaast zorgt de OV mede voor de werving van ouders voor hulp bij de activiteiten.


De OV-leden begeleiden, samen met een leerkracht, de werkgroepen van de verschillende activiteiten en steken natuurlijk ook zelf flink de handen uit de mouwen!


Tot slot beheert de OV de jaarlijkse ouderbijdragen en behartigt de belangen van alle ouders bij de besteding ervan.


De OuderVereniging vergadert elke zes weken.


Vragen? Meer weten? Lid worden van de OV van De Triangel?


Stuur een e-mail naar ov.triangel@degroeiling.nl of spreek een van ons aan op het schoolplein!Leden in 2021-2022


Mw. C. Harteveld (voorzitter)

Dhr. O. Welting (penningmeester)

Mw. D. Theunissen

Mw. C. de Vos

Mw. V. de Boer