Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Nieuwe ouders

Beste toekomstige basisschoolouder(s),


Uw kind mag voor het eerst naar de basisschool. Voor u en uw kind is dat een grote stap.  Een gedeelte van de opvoeding komt in de handen van anderen te liggen en moet u aan leerkrachten overlaten. Daarom wilt u graag weten welke school het beste past bij uw gezin, uw kind(eren) en hoe uw kinderen er begeleid worden. De basisschooltijd is een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten.

Een keuze voor een basisschool maak je niet zomaar even. Scholen kunnen verschillen in manier van werken en sfeer. In wat en hoe kinderen er leren. Hierdoor wordt het maken van een goede keuze voor ouders steeds belangrijker.

(Als ouders wil je een fijne school voor je kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet je nou of het wel de juiste plek is voor je kind? En als er meer scholen in de buurt staan waar ga je dan op letten? Wordt je kind wel gezien? Iedere ouder staat voor deze keuze???)


Welke stappen kunt u zetten als u uw kind wil aanmelden op de Triangel?

Telefonisch kunt u informatie opvragen. Deze informatie staat grotendeels ook op de website. In de meeste gevallen wordt er dan direct een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de directeur.
In dit gesprek worden in een uur de meest belangrijke zaken van de school verteld. Dit gaat van leerstof , leerlingen volgen tot sfeer en alle andere zaken die op school spelen.
Uiteraard hoort hier een rondleiding door de school bij. Dan kunt u de school in bedrijf zien en sfeer proeven. Dit is zeker voor zo’n grote stap van groot belang.

Inschrijven
Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, vraagt u een inschrijfformulier aan en  kunt u uw zoon of dochter inschrijven. Het inschrijfformulier bestaat uit 2 delen. Een formulier met alle zakelijke gegevens en een formulier waarop het opleidingsniveau van de ouders moet worden aangegeven.
Beide ouders moeten deze formulieren ondertekenen.

Een week of zes voor de vierde verjaardag, wordt u gebeld door de toekomstige leerkracht en wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Het blijkt uit ervaring dat het voor kleuters heel fijn is om thuis met de leerkracht kennis te maken.
Er wordt dan ook gelijk afgesproken op welke dagen uw kleuter mag komen wennen. Dit zijn in principe 10 dagdelen die samen met de leerkracht worden bepaald.

De dag van de vierde verjaardag is de grote dag, dan starten de kleuters officieel op de basisschool.
in principe mag uw kind dan iedere dag naar school, maar een enkele keer gaat de start wat rustiger.

Uw kind is  met 4 jaar nog niet leerplichtig. Voor de ontwikkeling van het kind is het toch belangrijk dat hij/zij elke dag naar school komt. Uw kind zal zich dan het snelst op zijn/haar gemak voelen. In het begin komt het soms voor dat de dag te intensief en/of te lang is en dan kan er geadviseerd worden een enkele middag extra rust in te bouwen.

De kinderen die rond de grote vakantie jarig zijn, wennen meestal 2 à 3  keer en beginnen na de grote vakantie volledig mee te draaien.


Peutergroep
De Triangel is een IKC (integraal kindcentrum) Dit houdt in dat peuters vanaf 2 jaar op 3 dagen naar de peutergroep De Triangel kunnen van 8.30 tot 14.00 uur. Uw peuter kan dan makkelijk doorstromen naar de kleutergroep, omdat deze in hetzelfde gebouw zit en vervolgens de basisschool vervolgen.
Voor aanmelding bij de peutergroep De Triangel moet u de stichting Kind en Co benaderen. Deze organisatie verzorgt onze naschoolse opvang.


Uiteraard hopen we u in de toekomst als Triangelouder te mogen begroeten om samen met ons er een mooie basisschooltijd van te gaan maken voor uw kind(eren).


Angenieta Kaatee – de Groot.

Directeur van basisschool De Triangel.