Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Identiteitscommissie

De identiteitscommissie ondersteunt het onderwijsteam bij het vormgeven van de interconfessionele identiteit van de Triangel.


De activiteiten van  de IC bestaan uit:

Daarnaast denkt de IC mee met het onderwijsteam over de protestants-christelijke en de rooms-katholieke levensovertuiging en de betekenis hiervan voor het onderwijs en het omgaan met elkaar.


De IC bestaat uit leerkrachten en ouders, van zowel RK- als PC-huize.


Bent u betrokken bij de identiteit van de school van uw kind en wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten van  de IC, meld u dan bij Angenieta Kaatee.